Listan Poland sp. z o.o.

ul. Drzeworytników 66
01-385 Warszawa

Tel.: (+48) 22 664-80-22
Tel. SERWIS: (+48) 22 664 20 58
Fax: (+48) 22 666-30-41

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek
09:00 - 17:00

KRS nr: 0000228735
Regon: 140034022
NIP: 522-27-56-675

Prawa autorskie

www.listan.com

Każdy projekt strony, tekst i grafika są zastrzeżone i chronione prawami autorskimi firmy Listan. Kopiowanie lub powielanie całych stron lub ich części jest zabronione.
Wykorzystanie grafik, tekstów, fotografii - tylko na mocy pisemnego pozwolenia firmy Listan Poland sp. z o.o

Realizacja techniczna - Content Management System

Ta strona jest administrowana przez Content Management and Cross Media Publishing System of ContentServ GmbH. Internet-Haus Kastner AG są odpowiedzialne za realizację techniczną.

ContentServ GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 1
85296 Rohrbach
info@contentserv.com
www.contentserv.com
Internet-Haus Kastner AG
Schloßhof 2-6
85283 Wolnzach
info@kastner.de
www.kastner.de